Handelsbetingelser for erhverv

Handelsbetingelser  (For English read more here)

Forretningsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem My Everneed og erhvervskunden (som i følgende kaldet kunden) hvorfor det anbefales, at De som kunde læser betingelserne grundigt igennem. Ved indgåelse af samarbejde regnes det derfor at kunden erklærer at have læst og fuldt ud forstået samt accepteret disse forretnings- salgs- og leveringsbetingelser.           

 1. Generelt

1.1 Virksomhed: My Everneed, Jens Missers Vej 2, 7130 Juelsminde Cvr-nr. 32635326

1.2 My Everneed tilbyder label projekter og brand shop koncept til erhvervskunder indenfor hårpynt og accessories. Vi tilbyder ydermere salg af hårpynt, smykker og accessories b2b gennem brandnavnene Beauty Flow, Sparkel, Little Needs og BestDay. Det er My Everneed som står bag disse brands og det er My Everneed du som kunde indgår forretning med ved indkøb af produkter gennem disse brands. Indkøb af produkter gennem disse brands kan ske telefonisk, via mail, via sælger og via vores online b2b shop beautyflow.dk        

 1. Aftalegrundlaget

2.1 Betingelserne udgør sammen med My Everneeds tilbudsmateriale, inkl. mailkorrespondance og ordrebekræftelser, det samlede aftalegrundlag for My Everneeds salg og levering af serviceydelser, produktproduktion samt produktlevering til kunden. Nedenfor i pkt. 5 beskrives de typiske services og produkter som My Everneed tilbyder.

2.2 Ved label projekter: Kundens køb kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept af My Everneeds tilbud. Kunden modtager altid efterfølgende en ordrebekræftelse som godkendes via mail. Herefter modtager kunden en Brief Mappe indeholdende en step by step gennemgang som en kvittering på vores samarbejde.

Kundens angivelse af særlige vilkår i e-mails mv. anses ikke som en fravigelse af betingelserne, medmindre My Everneed udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse.

Prisen fremgår af tilbudsmaterialet/ordrebekræftelsen som baseres på My Everneeds vurdering af, hvor lang tid det tager at lave oplægget. Prisen inkluderer ikke varer/produktkøb. Det er individuelt hvor store sortimenter kunderne køber ind. Derfor vil prisen på dette blive estimeret når oplægget er godkendt af kunden. Oplægget indeholder det ønskede sortiment, pris osv.  Kunden vil ikke uden forudgående aftale modtage ekstra opkrævning.

Har kunden midt i projektet eller efterfølgende ønsker til nye specifikke designs/udvidelser af opgaven, som øger omfanget af projektet, vil kunden kunne vælge, om der ønskes at tilkøbe de antal timer, der kræves for, at My Everneed kan udføre disse enkeltstående opgaver. Disse kan købes på timebasis eller ved køb af klippekort. Et klippekort faktureres ved køb og er gyldig i 2 år fra købsdatoen, medmindre andet aftales særskilt.

Kunden vil inden opstart modtage mail hvor vi gentager og gennemgår faserne som også er beskrevet i vores ordrebekræftelse.

Betaling ved label projekter forfalder i 2 rater – 1. rate er ved igangsættelse af projektet og 2. rate ved udsendelse af produkter eller efter senest 60 dage efter opgavens start. Såfremt kunden ikke betaler 1. rate rettidigt, forfalder 2. rate straks til betaling. My Everneed kan kræve betaling ved inkasso.

Hvis en forsinkelse af projektet skyldes kundens forhold, og at de 60 dage er overskredet og My Everneed ikke modtager svar fra kunden vil vi vurdere at kunden ikke har interesse i at færdiggøre projektet – vil kunden vil i så fald få overdraget det indtil videre udarbejdet oplæg og modtage faktura.  

Tidsestimat. Et label projektet forventes at tage omkring 60 dage. De 60 dage begynder at løbe ved accept af opgaven. Kunden vil have løbende dialog med My Everneed omkring projektet. Vi retter til indtil kunden er tilfreds. Kunden vil dog ikke kunne afvige markant fra det oprindeligt aftalte fra indledende møde og det som er beskrevet i brief mappe og som kunden har accepteret, efterfølgende uden at foretage tilkøb af timer. De løbende korrigeringer /rettelser vil ske efter et rimelighedsprincip ift. omfanget af rettelser.

2.3 Ved køb af produkter af vores in-house brands er en endelig aftale om salg og levering indgået, når kunden har accepteret ordren. Ordren er accepteret under forudsætning af at varerne er tilgængeligt. I tilfælde af uforudsete hændelser eller utilfredsstillende soliditetsoplysninger på kunden er fremkommet efter ordrens accept, er My Everneed berettiget til ansvarsfrit at annullere enhver ordre eller kræve forudbetaling.                                              

Annullering af ordrer (her menes fremtidige kollektionsordre) fra kunden kan kun accepteres, når 30 % af ordrens værdi betales til My Everneed og at annulleringen i hvert enkelt tilfælde accepteres af My Everneed.                         

Bemærk: Kollektionsordre kan kun annulleres op til 14 dage efter, at ordren er lagt.  

Label projekter som er igangsat kan ikke annulleres. Ønsker kunden ikke at fortsætte sit projekt indbetales de to rater via faktura. 

2.4 Ved køb af en brand shop er en endelig aftale om salg og levering indgået, når kunden har accepteret ordren. Vi tilbyder at være behjælpelige med etablering af en evt. finansiering. De aftaler det eksterne finansieringsselskab og kunden bliver enige om vedkommer og vedrører ikke My Everneed. 

 1. Leveringsbetingelser og priser på fragt

3.1 Leveringstiden på b2b webordre er 1-4 dage. Dog ikke ved indkøb af fremtidige kollektioner. Der vil stå på det enkle produkt hvornår det er til levering.

3.2 Leveringstiden på labelprodukter er særaftalt med kunden. Kunde kan finde alle sine aftaler med My Everneed i sin Brief mappe.

I tilfælde af force majeure kan leveringen udskydes, indtil hindringen ophører, og sædvanlig handel og transport er muliggjort.   

3.3 Ved label projekter opkræver My Everneed kunden den pris for forsendelsen af pakker, som My Everneed bliver opkrævet at transportøren pt.

3.4 Ved webordre via vores b2b portal pålægges der fragtudgift på 49kr.

3.5 Ved Brand shop levering er fragten 1000kr.

3.6 Vi leverer til, den af kunden, oplyste adresse. Det er kundens ansvar løbede at opdatere praktiske informationer.                                                         

 1. Reklamationsret

4.1 Kunden skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at man har opdaget manglen ved varen.

Hvis kunden har en reklamation, skal kunden kontakte os på mail info@myeverneed.dk Beskriv i mailen reklamation, samt medsend billeder og ordrenummer. Du skal IKKE returnere reklamationer til os uden forudgående aftale. Hvis vi ikke har en forudgående aftale om returnering af en reklamation, dækker vi ikke fragtomkostninger.

Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage.

 1. Services og produkter

5.1 White Label, Private Label og b2b webshop med salg af in-house brands. Vi tilbyder også koncept salg.

5.2 My Everneed hjælper og bidrager med label løsninger. White label foregår således at kunden udvælger et sortiment ud fra et allerede eksisterende sortiment i virksomheden. Det er produkter som er en blanding af egne designs samt indkøbte styles. Kunden har med white label produkter mulighed for at tilpasse disse ved brug af emballage som er tilpasset kundens koncept og brandudtryk. Der kan også, hvis det ønskes, stemples eller på syes logo på eller indeni produkterne. Ved Private label har kunden selv designet og leveret tegninger til os af produkter kunden ønsker produceret.

Ved indkøb af vores produkter via vores b2b shop – in-house brands – kan disse ikke sælges videre som white label eller private label. De er underlagt det pågældende brandnavn.

Et koncept salg hos My Everneed er muligheden for at indkøbe en komplet brand shop. Her følger inventar med tilhørende displays m.m. I pakken følger også 1 stk. sortiment på hårpynt, smykker og accessories. Dette sælges under vores in-house brand Beauty Flow. I takt med kunden får solgt sine varer fra sin brand shop kan der kun opfyldes med nye varer hvis kunde køber nye varer.

 1. Priser, fakturering og betaling

6.1 My Everneed oplyser prisen for et labelprojekt i tilbudsmateriale som sendes til kunden. Prisen er ikke inkluderet produkter. 

Priser på in-house brands produkter findes på vores b2b shop.

6.2 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusive moms.

6.3 My Everneed forbeholder sig retten til at justere priser mod forudgående varsel.

6.4 For så vidt angår My Everneed services i forbindelse med et labelprojekt skal betaling ske i to lige store rater:

 1. rate forefalder til betaling ved igangsættelse af opgaven.
 2. rate forefalder til betaling ved overdragelse af produkter.

Dette er ikke inkl. produkter. 

6.5 Ved indkøb på fremtidige kollektioner, produkter fra vores b2b shop eller brand shop koncept betales faktura senest 8 dage efter at My Everneed har sendt varerne/standen ud til kunden.

6.6 Alle Fakturaer vil blive faktureret med 8 dages betalingsfrist.                                         

 1. Kundens rettigheder og forpligtelser

7.1 Kunden er ansvarlig for at stille de nødvendige informationer og oplysninger til rådighed for My Everneed, og at dette sker rettidigt, så My Everneed kan levere den aftalte serviceydelse samt de rette produkter til kunden. Sådanne oplysninger kan være praktisk information om ønsket koncept, tekst, mål, antal, billeder, leveringsadresse m.m.

7.2 My Everneed gennemgår ikke kommentering/korrektur af tekster, stavekontrol. Sådan bistand vil betragtes som ekstra arbejde, der faktureres særskilt.

 1. Fortrolighed

8.1 My Everneed forpligter sig til at hemmeligholde enhver oplysning om kundens forretningskoncepter, forretningsforbindelser, samt oplysninger af økonomisk eller strategisk karakter om kunden, som i forbindelse med parternes samarbejde måtte komme til My Everneeds kundskab.

8.2 My Everneed har ret til i eget markedsføringsmateriale at benytte kundens navn som reference.

 1. Ansvar

9.1 My Everneed forpligter sig til at levere til den aftalte tid, hvis kunden overholder det, aftalte og således ikke selv har forsinket processen. Dog tager My Everneed forbehold for sygdom og andre pludseligt opståede nødsituationer, force majeure og lignende uden for My Everneeds kontrol (forsinkelser fra Kina), som My Everneed, ved aftalens indgåelse, ikke burde have taget i betragtning og ej heller burde have indgået eller overvundet.

9.2 My Everneed er ansvarlig over for kunden for serviceydelserne efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, som fremgår af aftalen og disse betingelser.

9.3 My Everneeds kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, tidstab, følgeskader, avancetab, datatab, goodwilltab, omdømmetab mv., som kunden måtte lide.

9.4 My Everneed er i enhver lovlig aftalt henseende inklusiv vedrørende produktansvar ikke ansvarlig for direkte som indirekte driftstab eller tab i øvrigt. Ved ophævelse/annullering af en ordre kan der således alene maksimalt ske tilbagebetaling af den erlagte betaling for den forsinkede eller mangelfulde del af ordren.                                                               

9.5 Ved labelprojekter kan My Everneed ikke drages til ansvar i tilfælde hvor kunden har kopieret et design som tilhører en anden virksomhed. Dette anses som en sag mellem kunden og den forurettede virksomhed. Vi frasiger os også ansvar og vil ikke indblandes i sager hvor kunden oplever andre virksomheder kopieret deres design. Dette er udelukkende en sag mellem kunden og den/de virksomheder som de mener har kopieret deres design.

My Everneed yder ikke juridisk rådgivning og anbefaler derfor, at kunden søger fagkyndig juridisk rådgivning.

9.6 Hvis My Everneed byder ind på et projekt/opgave, som det viser sig ikke kan laves, forbeholder My Everneed sig retten til at annullere aftalen i sin helhed eller den del af opgaven, som ikke kan laves, mod at tilbagebetale det betalte eller en del heraf til kunden.     

 1. Ejendomsforbehold

10.1 Alle varer forbliver My Everneeds ejendom, indtil betaling er lagt fuldt ud. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler kunden.  

 1. GDPR

11.1 I det omfang My Everneed modtager personoplysninger fra kunden som led i indsamlingen af relevante kundeoplysninger (“Personoplysningerne”), vil disse blive behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk ret og EU-lovgivning. My Everneed må kun anvende personoplysningerne til de formål, som de er indsamlet til. Kunden accepterer i forbindelse med indgåelsen af et kundeforhold hos My Everneed vores databehandleraftaler.

Vi anvender tredjeparter til behandling af:

Betalingsoplysninger – Quickpay

Køb – E-conomic

Leveringsoplysninger – Shipmondo

Håndtering af e-mail-nyhedsbreve – Mailchimp

Vi har indgået databehandleraftale med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. 

11,2 Som registreret kunde hos My Everneed har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Ved indsigt kan der rettes henvendelse til info@myeverneed.dk eller via post til adr. Jens Missers Vej 2 7130 Juelsminde.

 1. Nyhedsbrev

12.1 Alle kunder af My Everneed tilmeldes virksomhedens nyhedsbrev, som til hver en tid kan afmeldes.   

 1. Tvister, Værneting og lovvalg

13.1 Aftalen er underlagt dansk ret.

Den internationale Købelov (CISG) undtages. Værneting er aftalt til nærmeste nær My Everneeds hovedkontor og relevante byret i Danmark. My Everneed har dog ret til at kræve evt. tvister løst ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut eller Voldgiftsretten under det Internationale Handelskammer (ICC), hvor stedet skal være Danmark og processproget skal være dansk.    

 1. Andre bestemmelser

14.1 My Everneed lægger vægt på, at oplysninger på www.myeverneed.dk og i al kommunikation med kunden, herunder tilbudsmateriale, og disse betingelser er korrekte og retvisende, men My everneed tager forbehold for tastefejl.

Betingelserne er gældende fra 1. december 2023 © My Everneed

Scroll to Top
FÅ 10% PÅ NYHEDER

Tilmeld dig vores nyhedsbrev — Vi sender dig inspiration og tilbud.

Du kan til enhver tid afmelde dig igen. Læs vores persondatapolitik her.

Størrelsesguide

størrelsesguide beautyflow.dk